• Zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.

  Zverejňovanie zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky S/bez DPH Termín zadávania zákazky Lehota na podávanie ponúk Lehota dodania Termín zadania zákazky Objednávateľ Dátum zverejnenia
  VO/01/10/2022 Odborná prehliadka a odborná skúška elektric. zariadenia s DPH 27.10.2022 Základná škola Okružná 17 Michalovce 27.10.2022
  VO/03/11/2021 Elektromontážne práce - LED osvetlenie 20 000,00 s DPH 01.12.2021 06.12.2021 31.12.2021 06.12.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce 01.12.2021
  VO/02/10/2021 Výpočtová technika 8000.- s DPH 26.10.2021 28.10.2021 08.11.2021 26.10.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce 26.10.2021
  VO/01/10/2021 Údržba odkanalizovania povrchovej vody ihriska ZŠ 3 900.00 bez DPH 19.10.2021 25.11.2021 26.10.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce 19.11.2021
  VO/03/11/2020 Elektromontážne práce 16 000,00 bez DPH 23.11.2020 30.11.2020 31.12.2020-30.03.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce 23.11.2020
  VO/02/11/2020 Podlahárske práce 11 000,00 bez DPH 10.11.2020 16.11.2020 16.12.2020 Základná škola Okružná 17 Michalovce 10.11.2020
  VO/01/08/2020 Oprava mantinelového systému na malom ihrisku s umelou trávou 5 900.00 bez DPH 13.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 Základná škola Okružná 17 Michalovce 13.08.2020
  VO/07/11/2019 Lyžiarsky výcvikový kurz 9 620,00 s DPH 28.11.2019 06.12.2019 19.01.2020-25.01.2020, 16.02.2020-22.02.2020 Základná škola Okružná 17 Michalovce 28.11.2019
  VO/06/11/2019 Školský nábytok 1 830.00 bez DPH 18.11.2019 25.11.2019 20.12.2019 Základná škola Okružná 17 Michalovce 18.11.2019
  VO/04/11/2019 Škola v prírode 3 000,00 bez DPH 07.11.2019 14.11.2019 30.03.2020-03.04.2020 Základná škola Okružná 17 Michalovce 07.11.2019
  VO/05/11/2019 Škola v prírode 2 875,00 bez DPH 07.11.2019 14.11.2019 20.04.2020-24.04.2020 Základná škola Okružná 17 Michalovce 07.11.2019
  VO/03/10/2019 Porevízne opravy elektroinštalácie 16 000.00 bez DPH 30.10.2019 08.11.2019 30.11.2019-30.06.2020 Základná škola Okružná 17 Michalovce 07.11.2019
  Výzva 01/02/2019 1 167,00 s DPH 10.06.2019-14.06.2019 31.01.2019 Základná škola Okružná 17 Michalovce 19.02.2019
  VO02/05/2019 Revízia elektrických zariadení 6 190,00 bez DPH 13.05.2019 17.05.2019 máj 2019 Základná škola Okružná 17 Michalovce 13.05.2019
  VO/03/11/2018 Škola v prírode 3 392.00 bez DPH 13.5.2019-17.05.2019 20.11.2018 13.11.2018 Základná škola Okružná 17 Michalovce 13.11.2018
  VO01/02/2019 Škola v prírode 1 167,00 bez DPH 19.02.2019 28.02.2019 10.06.2019-14.06.2019 Základná škola Okružná 17 Michalovce 19.02.2019
  VO/06/12/2018 Lyžiarsky výcvikový kurz-doprava 1 640,00 s DPH 21.12.2018 03.01.2018 20.01.2019-26.01.2019, 10.02.2019-16.02.2019 Základná škola Okružná 17 Michalovce 21.12.2018
  VO/05/12/2018 Lyžiarsky výcvikový kurz 10 660.00 s DPH 11.12.2018 18.12.2018 20.01.2019-26.01.2019, 10.02.2019-16.02.2019 Základná škola Okružná 17 Michalovce 11.12.2018
  VO/04/11/2018 Výpočtová technika a kancelárske stroje 8 333,00 bez DPH 26.11.2018 03.12.2018 Základná škola Okružná 17 Michalovce 26.11.2018
  VO/03/11/2018 Škola v prírode 3 392,00 bez DPH 13.11.2018 20.11.2018 13.05.2019-17.05.2019 Základná škola Okružná 17 Michalovce 13.11.2018
  << | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/46