Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/02/10/2021 Výpočtová technika 8000.- s DPH 26.10.2021 28.10.2021 08.11.2021 26.10.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce
Zmluva č. 21/42/010/24 Dohoda bez DPH 19.10.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/01/10/2021 Údržba odkanalizovania povrchovej vody ihriska ZŠ 3 900.00 bez DPH 19.10.2021 25.11.2021 26.10.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce
Zmluva č. ZO/2019C12047-1 Dodatok č. 1 bez DPH 30.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky 09/2021 s DPH 30.09.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry 09/2021-ŠJ s DPH 30.09.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry 09/2021-ZŠ s DPH 30.09.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry 08/2021-ŠJ s DPH 31.08.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry 08/2021-ZŠ s DPH 31.08.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky 08/2021 s DPH 31.08.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry 07/2021-ZŠ s DPH 31.07.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry 07/2021-ŠJ s DPH 31.07.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky 06/2021 s DPH 30.06.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 3 Dodatok k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č.120/2012 s DPH 30.06.2021 Mesto Michalovce Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry 06/2021-ZŠ s DPH 30.06.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry 06/2021-ŠJ s DPH 30.06.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky 05/2021 s DPH 31.05.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry 05/2021-ŠJ s DPH 31.05.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry 05/2021-ZŠ s DPH 31.05.2021 Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
Zmluva č. 21/42/010/7 Dohoda bez DPH 20.05.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Základná škola Okružná 17 Michalovce Mgr. Eleonóra Kanócová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/993